آدرس:

اصفهان خیابان فردوسی ,
چهارراه سیدعلی خان، بین خیابان موحدیان و عافیت ، جنب کتابفروشی گلبرگ

ساعات کار:

شنبه - پنجشنبه
۸:۳۰ - ۱۴:۰۰

تلفن تماس:

۳۲۲۱۸۳۱۷ - ۰۳۱۳۲۲۲۹۴۵۲ فکس: ۰۳۱۳۲۲۳۶۲۴۶

پست الکترونیک:

taklight_aj@yahoo.com