الزامات روشنایی خیابان و جاده

هدف روشنایی خیابان ها و جاده ها فراهم کردن سطح بهینه ایمنی و دسترسی برای همه است. با این حال، راه حل صحیح نیز باید بصرفه و کارآمد در انرژی باشد و آلودگی نوری را به حداقل برساند. حصول اطمینان از تحقق همه این اهداف نیازمند تجربه و تخصص است.

روشنایی و ایمنی راه

این واقعیت که نور مناسب جاده ها و خیابان ها باعث کاهش تصادفات می شود در تعدادی از مطالعات بین المللی به خوبی مستند شده است. نور مناسب همچنین می‌تواند دسترسی را بهبود بخشد و به ایجاد محیط‌هایی کمک کند که در آن افراد احساس امنیت و راحتی کنند. با این حال، اطمینان از یک راه حل مناسب برای روشنایی خیابان ها و جاده ها به چیزی بیش از افزودن یراق آلات بیشتر نیاز دارد.

یکی از عوامل مهم این است که هم دولت و هم شهرداری ها منابع محدودی دارند. مانند تمام مخارج عمومی، اولویت ها باید بر اساس این باشد که کجا و چگونه بودجه می تواند بیشترین سود را برای مردم داشته باشد. خوشبختانه، ما در حال حاضر دانش عمیق تری در مورد اینکه چگونه می توان از روشنایی به بهترین شکل برای کاهش خطر تصادفات استفاده کرد، داریم.

در چند دهه اخیر، تحقیقات قابل توجهی در مورد ارتباط بین روشنایی جاده ها و تصادفات انجام شده است. برخی از یافته های ثابت این است که روشنایی جاده باعث:

کاهش ۲۵ درصدی تصادفات منجر به صدمات شخصی

کاهش ۶۰ درصدی تصادفات فوتی

کاهش ۴۵ درصدی تصادفات عابران پیاده

کاهش ۳۵ درصدی تصادفات در تقاطع ها

می شود.

اینکه نور بیشتر منجر به افزایش امنیت می شود چندان تعجب آور نیست، اما روشنایی مناسب فراتر از کمیت است. اطمینان از نور یکنواخت و کمترین تابش نور ممکن برای جلوگیری از اختلافات زیاد بین مناطق مختلف و امتداد جاده مهم است. این به چشم کمک می کند تا سازگار شود و تابش خیره کننده از سطوح خیس جاده را کاهش دهد. محافظ مناسب و قرار دادن اتصالات در ارتفاع مناسب برای جلوگیری از تابش نور مستقیم و اطمینان از توزیع مناسب نور مهم است.

علاوه بر این ملاحظات کلی، مقدار توصیه شده نور بر اساس عوامل کلیدی از جمله نوع جاده، محدودیت سرعت، میانگین میزان ترافیک روزانه (AADT) و محیط اطراف محاسبه می شود.

یکی از اهداف کلیدی برای روشنایی خیابان ها و جاده ها، تضمین ایمنی عابران پیاده است. برای رسیدن به این هدف، روشنایی در گذرگاه های عابر پیاده اهمیت ویژه ای دارد. گذرگاه های کم نور ممکن است در واقع احساس امنیت کاذب ایجاد کند و خطر تصادف را افزایش دهد. نور ضعیف می تواند عابران پیاده را به این باور برساند که دیده می شوند و خودرویی که از روبرو می آید می ایستد، در حالی که راننده نمی تواند ببیند که شخصی در حال عبور از جاده است.

دسته‌ها

مقالات مشابه :​